Fler tjänster

Vi erbjuder fler koncept inom hälsa för företag och hjälper organisationer att bygga engagemang och hälsosamma vanor. Vill du jobba bredare med hälsa än bara motion? Läs då mer om vårt senaste koncept nedan.


Staff in Motion - logotype

Staff in Motion är en digital tjänst som premierar helheten och adresserar fler delar av hälsa än bara motion. Staff in Motion hjälper din organisation att stärka er företagskultur, den sociala tillhörigheten och skapar en arbetsplats med engagerade medarbetare. Med hälsa som redskap bygger vi laganda och skapar nya hälsosamma vanor och beteenden - på ett roligt och uppmuntrande sätt - alltid byggt med användaren i fokus.

läs mer om staffinmotion här

Hälsa - Staff in Motion